top of page
es_foto.png

UAB „Benera" gamina įvairius lenktus kontūrus turinčius baldus (kėdes, krėslus, stalus) ir jų komponentus (baldų kojos, atlošai ir pan.), kurie sukuriami, modeliuojami ir pagaminami patenkinant klientų kūrybines idėjas. Tokio kūrybinio proceso metu įvertinama gaminio ergonomika, patogumas, tvirtumas, gamybos technologija, raižiniai gaminyje. Lenktus kontūrus turinčių baldų ir jų komponentų gamyboje naudojama sena rankiniu būdu valdoma gręžimo, frezavimo ir pjovimo įranga, kuri nėra automatinė, reikalauja darbuotojų darbo laiko.

Su šiuo metu turima įranga sudėtinga realizuoti užsakovų kūrybines idėjas, be to, ši įranga nėra pakankamai naši, kad patenkintų klientų poreikius. Atsižvelgiant į tai buvo priimtas sprendimas investuoti į naują KKI gaminių kūrimui būtiną infrastruktūrą įsigyjant skaitmeninės gamybos technologiją –  2 automatinius 6 interpoliacijos ašių ruošinių apdorojimo centrus, kurie pagal skaitmeninį gaminio 3D modelį automatiniu būdu atlieka ruošinio padavimo, gręžimo, frezavimo, pjovimo, ruošinio nuėmimo funkcijas. Šiam tikslui UAB „Benera“  pradeda įgyvendinti projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-309-01-0081. Projekto įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ iš Europos regioninės plėtros fondo jo įgyvendinimui skirta parama.

Projekto pavadinimas: „UAB „Benera“ skaitmeninių bei žiedinės ekonomikos produktų kūrimas investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą“.

Projekto vykdytojas: UAB „Benera“

Projekto vertė:  447 100 Eur

Europos regioninės plėtros fondo skirta parama: 200 000 Eur

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2022 m. liepos mėn.

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. rugpjūčio mėn.

Įsigyjama įranga leis įgyvendinti ne tik skaitmeninės ekonomikos, bet ir žiedinės ekonomikos principus: mažės atliekų kiekis, atsiras galimybė atliekas panaudoti pakartotinai, mažės naudojamų žaliavų kiekis, mažės elektros sąnaudos, galimybė restauruoti, pataisyti arba perdirbti anksčiau pagamintą gaminį. Įgyvendinus projektą, ženkliai sumažės gamybos sąnaudos, didės įmonės darbo našumas, lankstumas įgyvendinant naujas kūrybines idėjas kuriant skaitmeninius bei žiedinės ekonomikos principus užtikrinančius gaminius. Visa tai didins įmonės konkurencinį pranašumą Lietuvos ir užsienio rinkose.

es_foto.png

UAB „Benera" – Tauragėje įsikūrusi baldų pramonės sektoriaus įmonė, gaminanti baldus ir baldų detales. Didžioji dalis pagamintos produkcijos eksportuojama į Skandinavijos šalis. Sukaupta ilgametė patirtis, turima įranga ir patyrę darbuotojai leidžia prisitaikyti prie klientų poreikių ir pagaminti net ir sudėtingo dizaino baldus ir baldų detales.

Įmonės gamybiniuose procesuose sunaudojama daug energijos. Siekiant efektyvinti veiklą, mažinti sąnaudas, nuolat investuojama į įrangos atnaujinimą.  2018 m. įmonė sumontavo modernų katilą Argus Flex, skirtą medienos džiovinimui ir administracinių patalpų šildymui. Jame naudojamos įmonės gamybiniuose procesuose susidarančios medienos atliekos - biokuras. 2020 m. buvo atliktas energijos vartojimo įmonėje auditas, pagal kurio rekomendacijas nuspręsta ant pastatų stogų sumontuoti 350 kW galios saulės jėgainę. Šiam tikslui UAB „Benera“  pradeda įgyvendinti projektą Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0034 „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB „Benera“ gamybos procesuose“.

Projekto įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ iš Europos regioninės plėtros fondo jo įgyvendinimui skirta 213834,00 EUR parama.

UAB „Benera“ įgyvendinamo projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą. Šis projektas bus naudingas ne tik įmonei, bet ir visai šaliai bei visuomenei, nes jį įgyvendinus, bus prisidedama prie energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių pajėgumų Lietuvoje padidinimo bei prie klimato kaitos pasekmių mažinimo.

 

Daugiau informacijos apie projektą:

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/atsinaujinanciu-energijos-istekliu-panaudojimas-uab-benera-gamybos-procesuose

bottom of page