es_foto.png

UAB „Benera" – Tauragėje įsikūrusi baldų pramonės sektoriaus įmonė, gaminanti baldus ir baldų detales. Didžioji dalis pagamintos produkcijos eksportuojama į Skandinavijos šalis. Sukaupta ilgametė patirtis, turima įranga ir patyrę darbuotojai leidžia prisitaikyti prie klientų poreikių ir pagaminti net ir sudėtingo dizaino baldus ir baldų detales.

Įmonės gamybiniuose procesuose sunaudojama daug energijos. Siekiant efektyvinti veiklą, mažinti sąnaudas, nuolat investuojama į įrangos atnaujinimą.  2018 m. įmonė sumontavo modernų katilą Argus Flex, skirtą medienos džiovinimui ir administracinių patalpų šildymui. Jame naudojamos įmonės gamybiniuose procesuose susidarančios medienos atliekos - biokuras. 2020 m. buvo atliktas energijos vartojimo įmonėje auditas, pagal kurio rekomendacijas nuspręsta ant pastatų stogų sumontuoti 350 kW galios saulės jėgainę. Šiam tikslui UAB „Benera“  pradeda įgyvendinti projektą Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0034 „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB „Benera“ gamybos procesuose“.

Projekto įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ iš Europos regioninės plėtros fondo jo įgyvendinimui skirta 213834,00 EUR parama.

UAB „Benera“ įgyvendinamo projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą. Šis projektas bus naudingas ne tik įmonei, bet ir visai šaliai bei visuomenei, nes jį įgyvendinus, bus prisidedama prie energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių pajėgumų Lietuvoje padidinimo bei prie klimato kaitos pasekmių mažinimo.

 

Daugiau informacijos apie projektą:

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/atsinaujinanciu-energijos-istekliu-panaudojimas-uab-benera-gamybos-procesuose